Espiritualitat

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 de desembre de 2017

En els darrers temps s’ha observat a l’Àfrica cristiana un retorn als orígens. Els africans musulmans no tenen aquesta possibilitat perquè abandonar l’islam és senyal d’apostasia, el retorn als orígens està impedit per la llei islàmica

En efecte, un cop passades dècades per aconseguir la independència d’Àfrica, continua un camí sense retorn cap a les religions africanes tradicionals

S’assimila colonialisme amb la fe en Crist, importada des de fa lustres. No considero que la fe en Crist pugui considerar-se un tema colonial perquè la colonització es fa més que res per qüestions socioeconòmiques, per la necessitat de les potències colonials de tenir sotmès tota persona indígena del país

Crist és una persona valorada tan pels cristians com pels seguidors de les religions africanes tradicionals. Una prova la trobem al Sudan del Sud on tothom venera Crist tant persones cristianes com seguidors de religions tradicionals

No crec que es pugui jugar així com així amb la figura de Jesucrist perquè és valorada arreu. Una prova la tenim a l’islam, conegut com Issa, considerat com Sant Joan com a profetes

Mai Crist es considera un objecte cultural sinó com la quinta essència espiritual

Tanmateix afirmo que tota persona té la llibertat de considerar la seva religió, però mai com un mercadeig ni per consideracions polítiques. La Religió és un bé per a tota la Humanitat

Així ho afirma el Papa de mitjans del s. XIX quan diu que tota persona que segueixi una religió té dret a trobat una plaça al Cel. Això posa de manifest la profunditat de l’Església Catòlica