Esperança

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 de juliol de 2019

Fa poc i no és la primera vegada que una editora de premsa de Barcelona titula més o menys: “Àfrica, un continent jove”. ¿És cinisme o donar pas a falses expectatives ?

Fa temps i no ha variat massa que vaig fer el càlcul de l’esperança ponderada de vida al néixer a l’Àfrica és d’uns 51 anys. Ponderar és la major aproximació simple per determinar a quina edat moren les persones del continent africà

Segons el Diccionari normatiu valencià, ponderar vol dir “ben equilibrat, mesurat” o “en matemàtiques, atribuir un pes a un element d’un conjunt a fi d’obtenir la mitjana ponderada”

Intentaré explicar-ho amb el càlcul de l’esperança ponderada de vida al néixer. Avui dia la Unió africana reconeix 55 països africans. Busqueu dues taules per països. Cada país té una població p i cada país té una esperança de vida al néixer e.

Feu 55 multiplicacions p x e, sumeu-les. La suma dividiu-la per tota la població del continent. Haureu ponderat la l’esperança de vida al néixer de tot el continent

Dir que l’Àfrica és un continent jove té per una banda una mica de morbositat perquè no té en compte els que s’han mort abans d’hora, comparant-ho amb l’esperança ponderada de vida al néixer que té la població europea

Hi ha moltíssims més indicadors que assenyalen que l’Àfrica no va bé com ara els ridículs índexs africans de desenvolupament humà

L’Àfrica segueix mostrant una flaquesa mai vista en qualsevol altre lloc de la Terra. Des d’un punt de vista de creixement econòmic, Àfrica podria assolir els nostres estàndards potser d’aquí uns 25 anys. Tanmateix, el creixement econòmic se’l menja l’elevada natalitat. Una dona del món té 2,5 fills, però una dona africana en té al voltant de 6

Com es pot veure és una història de vida i de mort, però al mateix temps una història d’esperança