Espanyolitat

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 d’agost de 2018

L’ARA fa unes qüantes reflexions sobre les persones espanyoles que celebrem. Es veu com la SDRCA és també a l’avantguarda sobre la negritud catalana.

L’autora barreja les veus de dues negrocespanyoles amb dues blancoespanyoles

D’una banda tenim la madrilenya Lucía Mbomío, periodista i presentadora de televisió, Montse Félez, membre de l’Associació de Mares amb Fills Negres, Lola López, Ajuntament de Barcelona, i Cari McCay, treballadora social

En aquest article molt breu hi surten gairebé totes les desviacions que la nostra societat té amb la presència de persones d’ascendència africana. No tracta el tema africà en tota la seva amplitud perquè descarta els magribins

La presència africana a casa nostra és potser un pèl més alt que el 5%. Això significa que l’impacte africà a la nostra societat tot just arriba al 1%. Si traiem els magribins l’impacte negroafricà és realment molt baix

Hi ha molts problemes que vénen guiats per la ignorància per part dels blancocatalans envers els seus coneixements d’Àfrica. Avui dia ens acostem al nivell 2.0. Això és el que cal recalcar

Necessitem uns mestres ben formats en temes d’Àfrica. Això no només és important per als infants sinó tambe pels seus pares perquè estiguin tranquils que l’escola va a l’hora

No es fa prou per facilitar la convivència ni la representació matemàtica del pes que tenen els afrocatalans tant en els mitjans de comunicació així com sèries televisives

Cal evitar sense faltar a la veritat l’emissió de notícies bones i dolentes sobre l’Àfrica. A l’hora de la veritat hi ha més notícies bones que dolentes. En resum cal tendir a ser molt més interculturals