Equívocs

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 de setembre de 2018

Uns bons llocs per certificar relacions entre cristians i musulmans podrien ser Ceuta i Melilla. Són uns bons espais perquè els cristians coneguin els musulmans i un bon lloc on musulmans coneguin cristians. No m’ha arribat mai cap informació d’una mala convivència

És normal trobar allí matrimonis mixtos. Fins fa relativament poc un musulmà es casava amb una cristiana, però ara també s’ha aconseguit la inversa: cristià es casa amb musulmana, un avenç realment molt important

Jean-Jacques Rosseau (1712-1778), home il·lustrat nascut a Ginebra, va fer un munt de frases entre les quals hi ha que “l’home és bo per naturalesa”. Una altra frase molt coneguda és l’escrita per Napoleó Bonaparte (1769-1821) al final del seu exemplar del Príncep de Nicolau Maquiavelo (1469-1527): “el fi justifica els mitjans”

“L’home és bo per natauralesa” es va traslladar a les Amèriques per demostrar l’existència del “bon salvatge”, on es va demostrar que la idea no tenia consistència. Ja diu la Bíblia que “no s’ha de menjar de l’arbre del bé i del mal”. Poca cosa som tots plegats per jutjar ningú.

Les colonitzacions de les Amèriques i de l’Àfrica són bessones on sempre se solen trobar persones amb menys coneixements dels que hi havia a Europa. En aquests casos s’aplica la frase “la fi justifica els mitjans”. Ni Àfrica ni Amèrica es mereixien el tracte que van rebre

Arreu del món encara hi ha polítics que es creuen que “el fi justifica els mitjans”. Un cas clar en la història és Adolf Hitler (1889-1945) al costat de les aventures de Josep Stalin (1879-1953), per no allargar-me. Aquesta mena de persones són les que hi escau allò de “la violència venç, però no convenç”

És molt importantant que cristians i musulmans es coneguin bé els uns als altres per evitar episodis greus en la convivència. Aquesta lluita per la pau no ha de passar mai per la guerra. És cert, hi condicionants: uns als pobles i uns altres a les ciutats, però aquestes barreres són per saltar-se-les