Encetem l’era global ?

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 de setembre de 2017

Estic fascinat per Mesopotàmia perquè és la primera civilització explicada per la Història (10.000 aC). Abans de Mesopotàmia hi havia homes i dones que feien tot el possible per alimentar-se

A Mesopotàmia ja hi havia una classe social basada en oficis que han perdurat fins l’actualitat. La creació de covilitzacions neix sempre perquè les persones persegueixen seguretat

A l’antic Egipte això és claríssim. Diferents pobles es van aglutinant al voltant del més fort. D’aquí neix la necessitat d’un únic representant de la Nació, el faraó

Roma es basa també en el mateix principi: forja acords entre pobles amb la qual cosa neixen els especialistes. Els especialistes són persones que han pogut alliberar els seus braços d’ocupacions més lligades a la terra

Com aconseguir sinó les vies o els aqüeductes ? Els dissenyaven mans alliberades. Totes les civilitzacions han estat globals per quant tenien accés a tot el món conegut

El nostre s. XX ha estat sense cap mena de dubte el pitjor de la Història perquè entre d’altres coses va trencar realitats.

El món global es va mantenir fins el descarrilament del que s’anomena primera guerra mundial, seguida per la segona, seguida per la guerra freda per acabar amb la guerra dels Balcans

Ara s’està recuperant el món global, empès per l’explosió de les comunicacions i de les telecomunicacions

Avui dia tothom, visqui on visqui en el món, sap què hi passa a l’altra banda. Si això ha resultat xocant per nosaltres, més ho ha estat en pobles més desesperats. Com molts d’Àfrica.

Una de les grans conseqüències ha estat l’impuls de les migracions que tenen per objectiu, entre d’altres, l’arribada a Europa