En record dels avantpassats

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 d’agost de 2017

El concepte d’home blanc tothom l’entén, però és difícil de definir. La Declaració Universal dels Drets Humans (10 de desembre de 1948) sembla més que res una mena d’acte de contrició.

L’articulat del Drets humans és una lletania de coses que l’home blanc es compromet a no repetir. Malauradament l’home blanc és reincident perquè gairebé mai ha reconegut sincerament les cultures amb qul s’ha posat rn contacte

Els primers a qui va tocar el rebre foren els naturals d’Amèrica, i poc després els naturals d’Àfrica. Els únics qui van segar els peus a l’home blanc foren bona part de països asiàtics com ara la Xina, el Japó o Corea, entre d’altres

Jo crec que hauríem de tornar als orígens conservant totes les comoditats, remuntar els 12.000 anys d’Història que ens separen de la gran i primera civilització de Mesopotàmia

El que em fa posar especialment neguitós és quan estic davant d’una persona africana que ha perdut els seus orígens o quan estic parlant amb un africà que no vol reconèixer que viu en una societat blanca

El més fàcil és absorbir els vicis dels altres, però el més difícil és captar les seves virtuts

¿Què hem d’explicar als africans que tenen l’herència de milers d’anys d’Història ?

Els problemes actuals provenen principalment de no haver desenvolupat l’escriptura com tampoc ho van fer els víquings, per exemple

En el cas africà, el que és clau és que no van voler desenvolupar l’escriptura per raons d’ordre social. La Història d’Àfrica sembla confinada al continent africà si en manllevem els actuals coneixements públics de l’antic Egipte o del nord d’Àfrica

Encara que no és del tot cert, l’africà d’Àfrica té com a mínim dos nivells de reserva: el personal, i el de la seva comunitat. El primer és universal, ningú vol compartir tots els seus secrets amb una altra persona, tothom té la seva personalitat, i el segon és l’ocultació al foraster perquè no els coneguin

L’africà d’Àfrica té una col·lecció de secrets de caràcter personal i social. Dient-ho d’una altra manera formen part d’una ètnia (poble o nació) i d’un clan. Està muntat així…!