Empoderament

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 7 d’octubre de 2018

Un lloc en el món on no es poden desenvolupar projectes és al Camerun. Ni a Yaünde ni a Duala. És un fet cultural de la societat camerunesa això d’afanar diners als petits inversors

Els advocats tenen un bufet que a l’hora de la pràctica és d’on volen quedar-se els diners dels inversors. Viuen en la cultura de l’oci perquè són persones que només esperen xuclar diners d’acord amb les lleis imperants, que dominen

La SDRCA hi va fer un projecte social al voltant d’una bòbila. El projecte no era només rendible econòmicament sinó que ho era des del punt de vista de la formació i la salut

Els nostres socis camerunesos, coneguts des feia uns deu anys, es van lucrar amb les nostres aportacions, però ara és en mans d’una advocada que només mira pels seus interessos particulars

El món de l’advocacia al Camerun està banyat pel lucre excessiu. La SDRCA va aconseguir una llista d’advocats a partir de l’Ambaixada espanyola a Yaünde. Vam posar-nos en contacte amb tots, la criba va quedar en dos.

L’única cosa que volien era diners. Vam replicar a l’Ambaixada qui va dir que la llista no estava contrastada. Ara pilota el pleit un advocat de Barcelona que va triar l’advocada camerunesa actual

Sempre recordaré un company que deia que els africans són de dretes. El problema no és ser de dretes sinó que falti una oposició d’esquerres. Ser de dretes no és dolent si no es frena la cobdícia.

Un nigerià va parlar de l’enveja africana. La idea és eradicar la pobresa i donar oportunitats a tothom. No donem el cas per tancat perquè falta saber quant vol l’advocada, controlada per un bufet d’advocats de Barcelona

Alguns africans que conec viuen en la indolència, es deixen endur només pels diners, per afanar-los. Sí, els advocats camerunesos en general són persones que dominen les lleis amb l’única finalitat d’ingressar diners

El nostre projecte estava condicionat pels sous que fixaven les patronals, el més baixos possible en benefici dels empresaris. El 51% camerunès es podia salvar amb una bona harmonia entre els socis, però la cobdícia encega. Tot se’n va anar en orris

Tampoc hem rebut cap mena d’ajut de les institucions presents a Barcelona, la qual cosa és per pensar-se-la. Sigui quin sigui el final la SDRCA està totalment desenganyada amb el Camerun, la petita Àfrica