Els últims idealistes

Posted by

Núvol, 25 de febrer de 2021

Avui en dia un jove és, principalment, un traductor. A la vida dels joves hi ha tres elements: el món dels adults, ells mateixos, i un futur que desconeixen. Els adults necessiten els joves per teixir un pont entre el seu món i el futur que ve, que ningú sap articular amb claredat. Per Clàudia Rius