El temps dóna pas al progrés

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 d’agost de 2017

És una llàstima que la ciutat de Barcelona absorbís tantes viles com ara hi ha en el seu territori. La voracitat de Barcelona va xuclar mil-i-una viles com Les Corts, Sants, Sarrià, Gràcia, per no esmentar-les totes

Ara aquesta sagnia s’ha aturat gràcies a la constitució de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, institució que protegeix i ordena els municipis implicats

Barcelona altera tot el territori català per la qual cosa seria bo constituir-la com a ciutat autònoma perquè aleshores sabria de veritat a gestionar el seus propis de recursos sense molestar la resta dels catalans

Hi ha una sèrie de límits topogràfics que determinen la seva ampliació: Collserola, Besòs i Llobregat. Els municipis que formen un espai més homogeni són els que pertanyen a la comarca del Barcelonès. L’Hospitalet de Llobregat aporta una força de xoc, moltes vegades complementant Barcelona

L’organització territorial d’Espanya és tema de conversa arreu del món, d’aquí s’inspiren en com poden descentralitzar el seu Estat

Normalment l’Àfrica segueix models de descentralizació, però tot això està limitat pel grau de cultura política

És rellevant el poder de les grans ciutats del Marroc com ara Casablanca, Marràqueix, Rabat o Tànger, entre d’altres

Aquest debat és encara calent al Camerun on l’Estat desconfia de la regionalització perquè hi hauria comunitats autònomes molt riques en petroli, fet que podria empènyer cap el separatisme

La capital de Camerun Yaünde és una immensa urbs que uneix una gran varietat de barris, un empresari camerunès em va preguntar tot rient: “Què t’esperaves de Yaünde? Que era una vila ? Ara pots veure que és una gran ciutat”

El temps dóna pas al progrés…!