El piano

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 30 de maig 2017

Tots els humans toquem un mateix piano, uns afinen millor que els altres, però el que és essencial és que la melodia sempre és diferent. Cada melodia fa referència a una cultura

El nostre país és ple de melodies diferents, però a nosaltres ens interessen les melodies africanes perquè les volem absorbir des d’un punt de vista cultural

Us preguntareu per què ens interessa l’africanitat. És molt fàcil, les minories africanes són les més vulnerables

Quan ens relacionem amb africans residents en diferents barris de Barcelona, trobarem diferents melodies

Quan els qui han tingut la sort d’anar a parar a un barri més hospitalari, trobarem persones més ben integrades

No crec que la solució de la integració africana hagi de passar necessàriament per l’acció de les administracions públiques, encara que hi poden influir

Com sempre passa mai no existeixen solucions generals sinó particulars. El jovent africà nascut a casa nostra té una capacitat d’integració molt elevada, però compte amb els qui han anat a raure

El que probablement és essencial per aquest jovent és que ha de mantenir els trets bàsics dels llocs on els seus pares van determinar de deixar de banda

Els mateixos africans integrats en la nostra societat els aconsellen d’una forma taxativa. Els pregunten on tenen el cap, aquí o a l’Àfrica ? Perquè, quan són aquí, pensen en Àfrica i, quan són a l’Àfrica, pensen en aquí

Insisteixen d’aquesta manera: “quan sou aquí, sou aquí, i quan sou allà, heu de pensar que sou allà”

Bons ensenyaments interculturals que imparteixen els nostres africans. La vida és més senzilla del que es pot arribar a pensar

Recordo sovint les trobades de veïns al carrer, prenent la fresca en acabat de sopar. Allò era glòria, però la televisió ho va espatllar malauradament tot

Per què no tornem a idear ponts de trobada ?