Drets i deures

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 de desembre de 2018

Una cos molt poc coneguda per la població és l’existència del Codi Civil de Catalunya, l’únic codi legislatiu que ha quedat al servei dels catalans. El Codi Civil de Catalunya fa només referència a aquesta comunitat autònoma

El Codi Civil Català defineix com a catalana tota persona que tingui residència administrativa en el territori català

Tant pels uns com pels altres és imperatiu que es coneixin els propis Drets. Ara em dirigeixo a la comunitat africana a Catalunya perquè s’informin dels seus drets i deures donat que així seran més lliures

Tinc una gran afecció pels africans fins al punt que em treuen les hores de dormir. Els africans són una important font de recursos tant per ells, les seves famílies a l’Àfrica, com pels que som catalans de fa segles

Les associacions africanes s’han d’elevar per no tenir l’estatus de les cases regionals perquè ja no tenen raó d’existir

Els africans són ponts naturals entre Espanya i l’Àfrica del Magrib com de l’Àfrica Occidental

La SDRCA va iniciar fa més d’un any la gravació audiovisual de representants dels seus països. Ho podeu contemplar a YouTube (africatvtube) com a africatv.cat Necessitem voluntaris pel camí que ha marcat la SDRCA

La SDRCA, tot i que sap que els africans només tenen un impacte demogràfic de l’1%, vol enaltir el valors africans a través dels nostres mitjans de comunicació

Hi ha moltes coses per fer com ara petits vocabularis de les vostres llengües maternes. En trobareu exemples a SDRCA.es

La SDRCA us demana una completa dissolució en la nosta societat que compartim alhora que conserveu la vostra idiosincràsia. Sou des d’aquí la projecció africana que tant necessitem tots