Dones

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 10 de maig de 2018

Ahir vaig trobar a la cafeteria que freqüento una noia negra bellíssima. Això confirma la tesi que no hi ha dona al món que sigui lletja. La forma de parlar en francès delata que probablement ha nascut a França, per la qual cosa ha de tenir el passaport europeu amb tota seguretat

Puc contrastar perfectament una noia negroafricana d’una de negroeuropea. Escolta amb atenció el que li comenta una dona blanca, amb tota seguretat francesa

Al llarg del temps, les meves observacions em fan dir que hi ha una moltíssima major varietat de dones que d’homes. Quan dic varietat, em refereixo a tot allò que és visible, incloent-hi el pensar i el parlar

Un bon dia vaig emprar els meus bàsics coneixements de genètica a partir dels cromosomes X i Y. Com tothom sap, els homes tenim el doblet XY i les dones l’XX. Analitzant aquesta realitat, es veu clarament que el cromosoma Y prové del pare, i aquest del pare del pare, i successivament

No m’atreveixo a dir que tots els homes tenim el mateix cromosoma Y perquè hi pot haver hagut alguna mutació des de la nit dels temps. Podem dir que Y és propi dels nostres avant-passats

El cromosoma X d’un home prové inequívocament de la seva mare, però la seva mare en té dos, un del seu pare, i l’altre de la seva mare. Això també ho té la seva mare, i la mare de la seva mare, Així doncs l’herència materna es multiplica. Aquesta observació generaria una progressió geomètrica

Si es fa un càlcul matemàtic, l’impacte del cromosoma X és tan aleatori com enorme. D’aquí es podria deduir que les diferències entre dones siguin superiors a les que hi ha entre homes, típicament descrits com a carallots. A qui li dolgui que ho digui, però està clar que el món està governat per les dones

Els homes tendim a ser uns estaquirots a qui ens volen fer creure que governem alguna cosa perquè no sigui dit. Les dones em fan pensar que manen aquí i arreu, però ens fan pensar que manem tot atorgar-nos interessadament que som els qui guardem la casa tant aquí com a l’Àfrica