Dona

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 de novembre de 2018

És difícil que un home pugui fer una descripció aproximada de les dones, però més difícil és aconseguir que una dona faci un relat de les altres dones. És un secret…!

Fa molts anys que un company sènior d’empresa em deia que hi havia feina pensada per la dona. En efecte, quan va encarregar un video corporatiu, l’editor va advertir que la veu havia de ser de dona

Un superior meu em preguntava quan una dona arribava a la condició de senyora. El pas de senyoreta a senyora arribava amb la maternitat, cosa que sembla que pugui tenir la seva lògica

El matrimoni, ha desaparegut per sempre ? Així m’ho deia un jove de 38 anys. La gent no vol signar cap contracte, vol tenir la sensació que és lliure. ¿Com pot desaparèixer el matrimoni ?

Segons el Dret romà, matrimoni vol dir les coses de la mare: llar, fills, ocupacions, preocupacions. Les parelles fugen del matrimoni perquè ho veuen com un contracte donat que així se senten més lliures a l’afrontar pares, sogres, germans, cunyats, un cercle vital

S’ha convertit la llar del matrimoni en un pis de dos estudiants ?

Jo sempre dic que una dona i un home s’assemblen perquè tenen un cap, dos braços i dues cames. Tanmateix, la maternitat és la que marca distàncies. L’estrés de la mare augmenta per cuidar els seus infants. Ja no hi ha hores que valguin

La concepció de la vida d’una noia segueix un programari molt diferent al d’un noi. Ni el matrimoni ni el patrimoni no han mort. Ara el matrimoni es fa llançant un plat enlaire.

La condició professional de la dona està condicionada per la seva maternitat i pel seu patró de la feina. La condició laboral de la dona ocupa diferents estrats que els dels homes. Les dones no volen maldecaps a la feina perquè volen evitar els conflictes propis de major responsabilitat

Les dones només són normalment acceptades segons les funcions de treball de la seva empresa

Quan s’entra en ambients on és permesa la poligàmia, mai quatre dones viuen juntes amb el seu marit. Cada dona exigeix una llar pròpia i inclús el marit en pot necessitar una altra per a les seves ocupacions

Tot i que la poligàmia és en retrocés a l’Àfrica, on hi entra cultura, és un sistema d’homes rics perquè han de vetllar de cadascuna de les mullers. La dona africana és molt més diversa que la de casa nostra

Aquí ningú s’identifica per la seva ètnia, que n’hi ha també a Europa, perquè és una socetat molt més intercultural. A l’Àfrica tothom s’hi identifica per ètnies i clans, però, tot i que hi hagi una segmentació, generen a nivell nacional una comunitat cultural