Diners

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 de gener de 2018

No és anormal trobar persones en aquest país que fonamenten els seus negocis amb l’engany com tampoc ho és en terres africanes. Si això passa a casa nostra, no ens podem queixar del que passa en terres africanes

Quan un proveïdor, en lloc de reparar, fa malbé els teus webs, no trobes ningú que es vulgui oferir com a testimoni perquè la gent evita d’entrar en pleits. El resultat és que experimentes fortes davallades tecniconòmiques que has de reparar el més aviat millor

Tinc nombroses anècdotes per explicar sobre aquests temes, però no val la pena aprofundir-hi massa. Les tècniques d’extorsió que ens han dedicat són múltiples i variades

Quan poses la confiança en africans continentals, les coses evoluciones de la mateixa manera. Un gerent pot derivar els diners que li fas arribar per a un projecte acordat cap a activitats que són del seu interès, però ell es considera l’amo de decidir. La conclusió més sana és tenir socis de la màxima confiança perquè n’hi ha

Tan difícil és trobar socis de confiança tan aquí com a l’Àfrica central, és qüestió de paciència perquè, és clar, primer has de posar a prova un soci davant una enorme quantitat de diners

Això també s’ha de fer aquí, però cal tenir en compte que un soci africà veu molts més diners que jo no veig aquí. La sensació d’un africà resident a l’Àfrica es veure els diners que li passes com si estiguessin expressats en F CFA, la qual cosa no li és fàcil de digerir

Quan es mou aquesta quantitat de diners, sovint li fa perdre el món de vista amb la qual cosa els diners deriven cap a activitats més elementals, però més productives a curt termini

Una possible solució és donar temps al temps fins trobar un soci real per operar a l’Àfrica central o, si no, quedar-t’hi a viure