Difunts

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 de novembre de 2019

La Commemoració als Fidels Difunts, també anomenada Dia de Morts o Dia dels Difunts, és una celebració que es realitza el 2 de novembre complementant al Dia de Tots Sants (celebrat l’1 de novembre), l’objectiu és pregar per aquells fidels que han acabat la seva vida terrenal i, especialment, per aquells que es troben encara en estat de purificació en el Purgatori.

La celebració d’aquesta festa dedicada als difunts, persegueix, en la majoria de cultures l’objectiu d’apaivagar als morts més recents que vaguen encara per la terra sense trobar el lloc de repòs (per a l’Església Cristiana Catòlica aquest lloc pel qual vaguen es diu Purgatori).

Les principals esglésies, Esglésies Cristianes Ortodoxes Occidentals, Unió d’Utrecht (Esglésies), Comunió de Porvoo, així com Comunió anglicana i Església catòlica van acordar tenir el mateix calendari i dies de celebracions religioses i santoral, per facilitar les assistència als seus feligresos a les seves respectives celebracions.

En el llibre Segon dels Macabeus està escrit: «Va manar Joan Macabeu oferir sacrificis pels morts, perquè quedessin lliures dels seus pecats» (2 Mac. 12, 46). Anàlogament, en els primers dies de la Cristiandat s’escrivien els noms dels germans que havien partit a la díptica, que és un conjunt format per dues taules plegables, amb forma de llibre, en què l’Església primitiva acostumava a anotar en dues llistes aparellades els noms dels vius i els morts pels qui s’havia de pregar.

Al segle VI els benedictins tenien el costum de pregar pels difunts al dia següent de la Pentecosta. Al segle V, hi havia una celebració semblant el dissabte anterior al seixantè dia abans del Diumenge de Pasqua (diumenge segon dels tres que s’explicaven abans de la primera de Quaresma) o abans de Pentecosta.

A Alemanya prop de l’any 980, segons el testimoni del cronista medieval Widukind de Saxònia de Corvey, hi va haver una cerimònia consagrada a l’oració dels difunts el dia 1 de novembre, data acceptada i beneïda per l’Església romana. Probablement a causa dels moviments mil·lenaristes, al voltant de l’any 1000, la commemoració dels fidels difunts, el dia 2 de novembre, es va popularitzar i estendre per la Cristiandat occidental, fins a ser eventualment acceptada el com a data en què l’Església celebraria aquesta festa.

Font: wikipedia