Deures

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 5 de gener de 2018

Els Drets del infants encaixen en la declaració universal dels Drets humans. Tots els infants que neixen de mare tenen el dret a ser ben cuidats des que són vius sense cap mena d’hostilitat perquè necessiten ser ben tractats d’allò més

Els nens i les nenes hauran de ser satisfets per esvair qualsevol necessitat que es pugui esdevenir

Àfrica és un altre continent, una altra forma de pensar i de viure el món així que comencen a adonar-se de la seva existència, però no per això no deixen de tenir els mateixos drets que els infants d’arreu del món tenen

Les dones de tot el món tenen 2,5 fills de mitjana, però a l’Àfrica en tenen 6, el màxim mundial. La raó d’aquesta diferència la sabeu de ben segur. La principal causa no és que les dones siguin més promíscues sinó que temen que el dia que arribi la malaltia o que s’apropi la mort tinguin l’assistència d’almenys un fill supervivent

Aquest és un indicador del pobre desenvolupament humà a l’Àfrica en general. La sanitat africana té molts forats. Tot aquest estil de vida els obliga per les circumstàncies a arribar a situacions extremes si les comparem amb les nostres

La vida a l’Àfrica és molt més dura que en el nostre continent, però per això ho hem d’entendre perquè l’Àfrica ho pugui adaptar, per aprofitar-se’n

Sota el meu punt de vista, no és legítim utilitzar imatges d’infants per qualsevol activitat econòmica, inclús per raons de cooperació. Segons el meu pensament, no s’han d’utilitzar nens i nenes per cridar l’atenció