Desenvolupament

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 27 de novembre de 2019

L’associació cultural independent sense afany de lucre (SDRCA, 2006) ha permès fer una valoració del desenvolupament humà a partir dels seus grups de treball a l’Àfrica:

  • nivell de vida (CLUB41)
  • formació (CLUB09)
  • salut (CLUB15)

La salut està catalitzada pels seus nivells de vida i de formació. El nivell de vida s’ha pogut determinar en 5 macroregions africanes a partir de dades de 21 països africans. S’ha pogut fer formació a Zimbàbue, al Camerun, i al Senegal. La salut ha estat avaluada al Camerun

Com a referència, es té que Espanya té un grau de desenvolupament humà de 0,891 (0,000 > 1,000). A l’Àfrica de major a menor són de:

  • Seychelles, 0797
  • Maurici, 0,790
  • Algèria, 0,754

a

  • Níger, 0,354
  • Centràfrica, 0,367
  • Sudan Jussà, 0,388

Els tres primers són els de desenvolupament humà alt. Els 3 últims són els de desenvolupament baix

Considero que la millor mesura del desenvolupament humà és la millor eina per determinar la situació en cada país

Font: wikipedia