Cruïlla

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 27 de novembre de 2018

Tot Europa es troba davant una cruïlla o potser més. A l’hora de disgregar els refugiats o els immigrants, tothom va intentar fer una criba fent ús de la figura jurídica de l’asil

La raó és òbvia perquè el demandant d’asil ha d’aportar proves conforme no pot viure al seu país d’origen on, entre d’altres coses, ha de demostrar que es juga la seva integritat física fins el punt que li poden “tallar el coll”.

Aportar proves és un procés feixuc perquè les autoritats del país d’arribada li demanaran proves autèntiques per atorgar-li el dret d’asil

Barcelona atén un 74% més de persones que volen asil, però Espanya ha rebutjat el 65% de les sol·licituds d’asil. Les demades d’asil cauen un 44% a la UE i un 77% a Alemanya. En aquest sentit, Emmanuel Macron impulsa una llei que restringeix el dret d’asil (22 de febrer de 2018 a 30 d’agost de 2018)

Espanya i el Marroc han acordat que sigui la policia marroquina qui decideixi qui pot demanar asil a Espanya (25 de setembre de 2018). Espanya va fent el seu camí sense fer massa soroll

Àustria amenaça amb tancar la frontera sud per frenar els refugiats (4 de juliol de 2018). L’Àustria de la mà dura contra la immigració assumeix la presidència de la UE fins al 2019 (2 de juliol de 2018). Austràlia només facilitarà asil a grangers sud-africans blancs (16 de març de 2018)

La realitat ha desbordat les previsions arran de la inacabable guerra de Síria. Poc s’ho pensaven els governs europeus que hi hauria aquella allau procedent del Mediterrani oriental. Migrants africans han aprofitat el camí

Angela Merkel es rebel·lava recentment tot assegurant que mai més un flux com aquest. De les tres parts geogràfiques de la Mediterrània, l’oriental és la que està més descontrolada potser perquè el trajecte des de Líbia a Itàlia fa com una mena de pantalla mediàtica

Tot i que veig legítim que famílies senceres busquin un lloc millor on viure, cal tancar dia a dia una mica les aixetes. Considero que el govern d’Espanya fa una tasca important que no surt als mitjans de comunicació perquè compleix amb els seus interessos, coordinats amb els de la Unió Europea

Font: ARA