Coptes

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 d’agost de 2017

Les Esglésies coptes més importants de l’Àfrica són la d’Egipte i la d’Etiòpia. L’Església copta va sorgir d’un important concili

La diferència més important que té l’Església copta respecte la catòlica s’anomena monofisisme. Els coptes consideren amb tota la seva força que Jesucrist és enterament Déu, però la catòlica considera que Jesucrist és alhora Déu i Home. L’Església copta segueix uns rituals i uns criteris característics.

Al voltant d’un 10% de la població egípcia és copta, envoltada d’un 90% de musulmans. Es continua atemptant contra els coptes sobretot contra temples plens de fidels

El Rais sempre ha tingut la debilitat de protegir al màxim els coptes que es consideren hereus directes de l’Antic Egipte faraònic. La riquesa dels coptes sol ser sempre més elevada que la de la resta de població

Els bons musulmans, que sempre són de la immensa majoria, estan sempre al costat dels seus germans coptes. Quan hi hagut un atemptat contra els coptes, la gran majoria dels musulmans es revolten contra els botxins

Els coptes d’Etiòpia van ser l’epicentre africà del cristianisme. Encara se’n poden visitar les seves construccions i els seus símbols. Com a anècdota, l’Església copta considera sant a Ponç Pilat, un fet que per nosaltres pot semblar xocant, però que po servir per adonar-se que segueixen una lògica que pot ser entesa

L’Església copta s’ha escampat arreu del món arran de migracions. Les formes de l’Església copta són més semblants amb l’Església ortodoxa que no pas amb la catòlica i les protestants