Conquestes

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 de juny de 2018

No crec que sigui l’únic que pugui escenificar els processos de colonització d’Àfrica i Amèrica. El marc el van fixar dirigents d’aquests pobles colonitzadors. Es van embarcar amb la fúria necessària per arrabasar tot el que es trobaven al davant

Aquests colonitzacions es van emprendre amb l’aire militar de l’època. Van arribar a unes terres on van trobar-hi uns estàndards molt baixos, per la qual cosa va se fàcil arrasar-ho tot i sotmetre les persones del país

Tot plegat només eren unes persones teledirigides des de les capitals de l’Europa occidental per endur-se totes les riqueses que podien trobar

Espanya no fou exemplar en la seva arribada a les Amèriques, que encara va mantenir una sèrie de principis que en d’altres metròpolis tampoc es van mirar prim. La colonització d’Àfrica va ser bestial salvant les distàncies entre metròpolis

La qüestió era apropiar-se dels recursos materials cap a Europa, deixant en la ignonínia els habitants naturals d’aquelles terres

Encara Àfrica busca els seus orígens, tot lluitant per la dignitat perduda. La gran majoria de països africans continuen a l’òrbita de les potències excolonials

L’acció refrescant de viure a Europa és molt ben acollida per gran part dels immigrats, encara que molts continuen buscant el seu lloc

La història real dels pobles africans no ha arribat al gran públic del nostre país. La història de l’Àfrica es pot comprendre considerant tot una sèrie de trenes molt ben organitzades amb la finalitat de donar poder a persones que mantinguin les propietats de qui en són els amos

Des del nostre punt de vista, la situació actual de tot saquests territoris es pot qualificar realment com a esquizofrènica

Les forces vives no s’ocupen del benestar del poble sotmès a una gran ignorància que només pot ser satisfeta amb diners. La situació a l’Àfrica és en general greu, només se’n salven els qui tenen una bona cadira