Comerç amb l’Àfrica

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 de maig de 2017

Estic convençut que més d’un no s’ho creurà, però el comerç amb països africans és realment important. El Llibre Blanc del Comerça amb Àfrica (SDRCA, 2012) el quantifica

Arrodonint dades, el comerç amb la resta de Europa n’abraça cap un 60%, la resta se’l reparteixen Àfrica, Amèrica, Àsia. Àfrica, un pèl per sota dels dos darrers

Persones immerses en el món de la solidaritat i la cooperació internacionals s’estimen apartar-se de l’anàlisi d’aquest vector de progrés, però per menjar fan falta diners aquí i arreu

Una altra cosa és com es poden comportars alguns empresaris amb ramificacions a països africans. En efecte, hi ha alguns homes de negocis que es comporten tal com si dossin veritables negrers

Volen salaris baixos i l’aportació del govern amb l’única intenció de folrar-se, d’enriquir-se a base de carn humana

No és aquesta la idea que nosaltres tenim del comerç. Estem concretant una planta industrial amb Responsabilitat Social Corporativa, on tota la plantilla, a més de ser ben pagada, gaudirà de tota mena de serveis personals, tal com formació i salut

Voldríem que d’altres inversors amb l’objectiu enfocat a l’Àfrica millorin els nostres plantejaments d’una forma justa

Europa ha de donar testimoni per Àfrica. Volem deixar de banda a aquells que malbaraten la nostra bandera. Ens hem de fer un forat gratificants per tothom a l’Àfrica on ens reconeguin com empresaris que, per damunt de tot, estan per ajudar les terres africanes en uns moments que seran claus per a la seva història

Sobretot, demostrem que som dignes de crèdit…!