Comerç

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 de novembre de 2019

Fa més de 10 anys que la SDRCA va fundar el CLUB41 (2009-2019). Aquest grup de treball està format per comerciants i immigrats de casa nostra, però es busquen africans del continent per establir el corrent comerciants >>> immigrats de casa nostra perquè són el essencials pe fer el pont entre Europa i Àfrica

Aquest CLUB41 pretén desenvolupar el comerç internacional en benefici d’Àfrica. Els resultats en aquests anys han estat fructífers. Ha tingut una bona difusió a partir de la SDRCA. S’hi han adherit persones pròpies d’institucions pròpies

La SDRCA, tot i mantenir contactes se n’ha anat disvinculant, però això no priva d’estar-hi al corrent. No fa tant de temps que cobria les cinc macroregions africanes (21 països representats)

Saben de la seva existència moltes persones europees i africanes. És important el seu desplegament a l’Àfrica. Per formar-ne part només posar-s’hi en contacte

El nou CLUB87 es pot dir que n’és complementari (recerca, reciclatge)