Ciutats

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 8 de setembre de 2019

A grans trets es podria definir l’Àfrica com un gran desert cobert per sorra o pels arbres dels seus boscos tropicals o tota mena de vegetació

S’hi pot fet una altra imatge considerant que el continent està cobert de una gran xarxa. Cada punt d’intersecció seria una ciutat

Les xifres diuen que en grans nombres la meitat de la població viu a zones rurals. Aquestes zones estan normalment desprovistes dels serveis bàsics d’aigua, gas, i electricitats a aquestes zones no urbanes

Normalment les comunicacions per carretera solen ser escasses. El contacte amb les telecomunicacions és escadusser encara que els mòbils s’hi han fet populars

Un corresponsal nostre a Nairobi posa les coses al seu lloc. Els centres de les ciutats poden ser tan ferms com els nostres, però estan envoltades per suburbis desprovistos, com les zones rurals, de cap mena de servei

Una de les fotos entre d’altres mostrava un suburbi, un home gairebé nu feia guàrdia a casa seva feta amb quatre plaques metàl·liques: tres per les bandes i una de sostre

Vaig comentar-ho amb una nostrada associació empresarial. Va comentar que les persones van a les ciutats per tenir més oportunitats. Jo no crec amb aquest comentari perquè tota persona ha de lluitar per un entorn millor