Ceguesa evitable

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 d’abril de 2018

La Fundació Ulls del Món és una organització sense afany de lucre que lluita contra la ceguesa evitable, que és aquella que es pot prevenir o curar, en alguns dels territoris més vulnerables del món.

Ulls del Món és una entitat sense afany de lucre presidida per Rafael Ribó, actual Síndic de Greuges de Catalunya, i el doctor Borja Corcóstegui, director de l’Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona

Retornar la visió a les persones és el primer pas perquè puguin veure un futur a les seves vides. I, també una altra manera de combatre la pobresa: mirant-la als ulls.

Ulls del Món té diferents projectes en marxa a Bolívia, als campaments sahrauís del Tinduf (Algèria), a Moçambic, i a Malí. Tot això no seria possible sense l’ajut dels 700 voluntaris, principalment professionals de l’àmbit de la salut

Model d’intervenció:

Ulls del Món persegueix reduir la ceguesa evitable en els territoris on hi desenvolupa els seus programes. I això ho pretén fer millorant l’accés de les persones als serveis integrals d’atenció oftalmològica, a través de la implementació d’un model propi d’intervenció

A partir de les directrius d’aquest model, Ulls del Món treballa per assolir resultats sostenibles, mitjançant la implementació de xarxes de salut oculars en tots els nivells d’atenció i amb una actuació conjunta amb:

  • Les autoritats sanitàries locals per desenvolupar la salut ocular: definir estratègies i procediments d’atenció oftalmològica i crear i dotar les infraestructures necessàries per a la pràctica mèdica en el marc del sistema públic de salut.
  • Els i les professionals  de la salut locals de tots els nivells (des de l’atenció primària fins als especialistes) per a la seva capacitació en detecció, derivació, tractament i cirurgia ocular
  • Les persones de cada territori (els/les pacients i les seves comunitats) per desenvolupar una cultura de salut ocular que promogui la detecció precoç de les patologies i l’educació en prevenció i higiene ocular.

Ulls del Món pretén fer més accessible la salut ocular a la població arribant a un major nombre de persones, millorar la qualitat de l’atenció oftalmològica per part del personal local i aconseguir la sostenibilitat dels Serveis Públics de Salut Ocular.

Font: LA VANGUARDIA