Cal fer una bona colla

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 de novembre de 2017

No hi ha poques empreses que s’han introduït molt silenciosament en els mercats africans més enllà i tot al sud del Magrib.

Un cas molt conegut és el de Gallina Blanca que hi ha fet inversions productives amb el nom de Jumbo. Hi poden entrar tant empreses comercials com industrials

Les grandàries d’aquestes empreses poden ser molt variades, des de unes relacions esporàdiques de negocis fins empreses molt viables en el marc africà

És clar que com més gran sigui la importància econòmica del projecte, més precaucions s’han de preveure. Establir-se a l’Àfrica no és qualsevol cosa

Abans de dipositar-hi el primer cèntim, caldrà que tot estigui ben lligat. Quan dic tot és absolutament tot i més

Entre d’altres coses el projecte d’empresa haurà d’aconseguir el reconeixement explícit de les més altes instàncies del govern

També s’haurà de presentar-se entre els industrials del país perquè haurà de saber-s’hi relacionar. Les patronals apreten fort per fer-te saber que res està fora de la normalitat. No es podran satisfer costos laborals per damunt del que hi ha establerts, posem per cas

Al final tot és una cotilla que només poden encaixar empreses grans o mitjanes de facturació notable

Falten més coses com ara els inicis de construcció de planta i de posada en marxa així com aconseguir la producció desitjada de partida. Abans de les obres els directius de la nova empresa s’hauran de presentar en bloc en tots els actes que facin falta.

És una demostració de força que s’haurà de repetir en cadascuna de les etapes pròpies d’una planta com per exemple l’inici de la producció

Qui tindran al davant aquests directius desplaçats fins el lloc dels fets ? Representats del govern i de les forces socials. Podrem fer una enèsima representació per poder lligar els últims caps

Anar a l’Àfrica amb un projecte ben detallat exigeix molt de protocol i estar alerta si en el penúltim moment et gira una sorpresa. Jo animo els empresaris d’aquí perquè estudïin amb la veritat a la mà el seu projecte africà