Cadena de valor

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 14 de juliol de 2019

La nostra associació cultural sense afany de lucre SDRCA (Barcelona, 13 de gener de 2006) va posar en marxa l’espai d’intercanvis comercials CLUB41 (SDRCA, 2009)

La SDRCA ha arribat a tenir més de 100 voluntaris amb una incidència de fins 21 països africans. La nostra associació ha tingut associats vinculats a les 5 macroregions africanes

CLUB41 ha arribat a fer múltiples i valuosos projectes en terres africanes, però en vol fer més

Com funciona el CLUB41 ? El CLUB41 està format per 3 grups de treball

  • Comerciants de casa nostra que voln ser a l’Àfrica
  • Entesos en Àfrica, destacant immigrats
  • Africans del continent que reben les ofertes dels entesos en Àfrica

D’aquesta manera es forma una cadena de valor

Si s’hi vol participar, només cal enviar-nos un correu electrònic perquè així us podrem canalitzar