Bestiar

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 d’agost de 2019

La ramaderia és una activitat econòmica d’origen molt antic que consisteix en el maneig i explotació d’animals domesticables amb fins de producció, per al seu aprofitament (vegeu indústria làctia, avicultura, piscicultura, porcicultura). En canvi, el maneig d’animals pertanyents a espècies silvestres (no domèstiques) en captivitat o en semicautiveri es coneix amb el nom de zoocria

Depenent de l’espècie ramadera, es poden obtenir diversos productes derivats, com ara la carn, la llet, els ous, els cuirs, la llana i la mel, entre d’altres. La ciència encarregada de l’estudi de la ramaderia és la zootècnia i els professionals encarregats directament del desenvolupament de la producció animal són els ramaders, ajudats pels zootecnistes i els enginyers de producció animal, en estreta col·laboració amb els metges veterinaris que són els encarregats de la prevenció i control de les malalties dels animals.

Els guanyats més importants en nombre a nivell mundial són els relacionats amb la ramaderia bovina, l’ovina i la porcina. No obstant això, en algunes regions del planeta altres tipus de bestiar tenen major importància, com el caprí i l’equí, com així també la cunicultura, l’avicultura i la apicultura

La ramaderia està relacionada amb l’agricultura, ja que en una granja ambdues poden estar relacionades. En aquests casos el bestiar aporta el fem, que és utilitzat com a adob, i els cultius aporten l’aliment per als animals

Espècies de bestiar

Es distingeixen diferents tipus de ramaderia en funció de les espècies, d’altra banda variades, objecte d’explotació. Així, a més de la ja coneguda cria de bestiar boví, oví o caprí, es pot distingir la cria de conills (cunicultura), la d’aus (avicultura), etc.

Casos peculiars els constitueixen l’apicultura, ja que es tracta de la cria extensiva d’un insecte, o la vermicompostatge, que es desenvolupa per a l’obtenció d’humus.

En l’actualitat existeixen fins i tot explotacions dedicades a la cria de grills per al seu ús en l’alimentació d’animals de companyia tan peculiars com els rèptils. Altres ramaderies són les desenvolupades amb destinació a la indústria pelletera, sent el seu màxim exponent la cria de visons

  • Bestiar boví
  • Bestiar oví i cabrum
  • Bestiar porcí
  • Aus
  • Ases
  • Civetes
  • Conill
  • Elefant
  • Altres animals domèstics són els cavalls, muls, gossos i gats; els camèlids com el camell bactrià, el dromedari, les flames, l’alpaca i la vicunya; sense oblidar el búfal d’aigua i el ren.

Font: wikipedia