Bagàs de cervesa

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 de juliol de 2019

El bagàs o remòlta és el residu que resulta de certs processos d’elaboració d’aliments, com ara les restes d’extracció del canyamel o la canya de sucre o del premsatge de les olives i de llavors oleaginoses, etcètera, un cop s’han premsat per a treure’n suc. També es coneix com refeta, sansa, pinyola(da) o molla

Actualment, el bagàs de cervesa és generalment comercialitzat com a complement de la dieta de remugants, com ara de vaques lleteres. S’ha analitzat com a possible font d’additius per benzinols perquè se’n disposa durant tot l’any, al ritme de fabricació de cervesa.

És el residu de la maceració del malt en el procés de fabricació de cervesa, el conjunt de matèries insolubles residuals que durant el procés cerveser se separen del most per filtració a l’acabament de l’etapa de maceració del malt.

El bagàs surt moll a 74ºC. Com a focus de contaminació microbiològica del procés cerveser, cal evacuar-lo el més aviat millor

Components del bagàs de cervesa / continguts, g/kg

• Cel·lulosa, 180
• Hemicel·luloses, 246 (arabinoxilans)
• Midó, 68
• Sucres solubles, 11
• Matèries grasses, 83
• Matèries nitrogenades, 250 (proteïna)
• Matèries minerals, 39
• Altres sense nitrogen, 123 (lignina)

Les variacions en la composició del bagàs són degudes a la naturalesa del malt, la finesa de la mòlta, la tecnologia de la maceració, el grau d’exhauriment i el sistema de filtració. Les diferències més notables provenen del desigual grau d’hidròlisi del midó a l’acabament de la maceració.

La cervesa és una beguda alcohòlica, no destil·lada, de gust més o menys amarg. Es fabrica amb grans d’ordi o d’uns altres cereals el midó dels quals, una vegada modificat, és fermentat en aigua i aromatitzat principalment amb llúpol.

La cervesa és la beguda més popular del món oimés quan fa pocs anys es comercialitza la cervesa sense alcohol

Font: viquipèdia