Azawad

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 14 de novembre de 2019

Azawad és un territori situat a l’Àfrica Occidental que va ser declarat unilateralment independent. És reconegut internacionalment com a part de la República de Malí. Comprenia les regions de Tombuctú, Kidal i Gao, així com una part de la regió de Mopti. La seva capital i ciutat més poblada és Gao

El 6 d’abril durant la rebel·lió tuareg de 2012, el Moviment Nacional per a l’Alliberament de l’Azawad, que aglutina els independentistes tuaregs que controlen gran part de la regió, va proclamar unilateralment la independència de Azauad de Malí sota el nom d’Estat Independent d’Azawad , tot i que no ha rebut reconeixement internacional. El president de la comissió de la Unió Africana reunida a l’efecte, Jean Ping, ha afirmat que l’organització “condemna fermament l’anunci, nul i sense cap valor”

El 26 de maig, el MNLA i el seu antic aliat militar Ansar Dine anuncien un pacte en el qual ells es combinarien per formar un Estat Islamista. No obstant això, alguns informes posteriors van indicar que el MNLA havia decidit retirar-se del pacte, distanciant d’Ansar Dine.

Ansar Dine va declarar més tard que ells van rebutjar la idea d’independència de Azawad. El MNLA i Ansar Dine van continuar amb enfrontaments, culminant en la Batalla de Gao el 27 de juny, en la qual el grup islamista Moviment per a la Unicitat i la Jihad a l’Àfrica Occidental i Ansar Dine prenen el control de la ciutat, expulsant l’MNLA. A l’endemà Ansar Dine anuncia que té sota el seu control totes les ciutats de nord de Malí

Al gener de 2013, es va dur a terme una intervenció militar per derrotar als rebels de l’Azawad i reincorporar el territori a Malí

El 14 de febrer de 2013 el MNLA renúncia al seu reclam d’independència d’Azawad; demanant a el Govern de Malí per iniciar les negociacions sobre el seu futur estatut

Font: wikipedia