Associació d’Universitats Africanes

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 de juliol de 2017

Un dels reptes que la SDRCA té a hores d’ara és impartir cursos a l’empara de l’Associació Universitats Africanes (AAU)

La SDRCA vol ara atacar el tema mitjançant els seus SHORT COURSES (aula.sdrca.es)

Un short cours es caracteritza per ser de 10 hores lectives. El short cours pot ser fet a mida de les inquietuds dels alumnes

Els short courses van dirigits a Euràfrica, suma dels dos continents. El professorat s’expressa en anglès, castellà, català o francès

La SDRCA lliura al final un diploma d’aprofitament segons el nivell acadèmic adquirit per l’alumne

Pot donar-se el cas que la matrícula pugui ser compensada amb una beca (info@sdrca.es)