Aprendre llengües

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 de maig de 2018

Fa anys que un representant d’una institució molt coneguda de Barcelona es queixava perquè trobant feixuc parlar dues llengües només faltava sentir-ne una rècula. Em pregunto, és potser això algun problema ?

No disposo de cap cens de llengües, però totes les persones d’origen estranger parlen almenys una de les dues llengües que són d’ús comú

Jo estic esfareït davant del poc interès de conèixer millor els nostres veïns de tota procedència. Posem per cas l’àrab: aquesta llengua gaudeix del màxim reconeixement mundial alhora que el té el castellà. No tindríeu interès en aprendre àrab ?

Dins una situació més personal, no crec que puguem deixar de banda les llengües tradicionals africanes. Sembla que ningú pugui interessar-se per aquestes llengües. La SDRCA disposa de suficient infraestructura per ensenyar-ne, però ningú vol matricular-s’hi encara que sigui de franc

Per què passa això ?

Entitats de suport al comerç deixen de banda aquestes llengües perquè diuen que no tenen cap interès. Per què els africans no volen col·laborar en les nostra breu aula de llengües ?

Us fa sentir poca cosa ? Voleu només parlar les llengües només per vosaltres sols ?  Creieu que això no sigui viable ? Jo potser tinc respostes per aquestes preguntes. D’una banda us fa cosa presentar-vos a la nostra oficina. Seria bo que la vostra descendència guardés aquestes llengües

Ensenyar llengües africanes és esbafar-se, i aprendre’n és obrir-se. No hem de deixar de banda el patrimoni lingüístic que hem acumulat gràcies a l’arribada d’africans