Africans

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 28 de maig de 2019

Jo des de petit he anat seguint Àfrica sobretot amb les informacions que rebíem d’organitzacions benèfiques. Se’m va fer una bola perquè només veies persones que passaven gana i d’altres desgràcies. Des d’alehores que que han passat uns cinquanta anys

Vaig fer una aproximació de les realitats africanes amb col·legues meus a França, entenia que amb aquestes persones tan preparades, Àfrica faria un salt endavant. No va ser així perquè el transcurs del temps no permetia albirar grans canvis

La vida del diferents països africans ha estat desigual, però sempre amb uns estàndards molt baixos, sobretot a l’Àfrica negra

L’arribada d’immigrants va suposar acceptar una sèrie de dubtes. Vaig fer al 2002 una crida general per tal que es respectessin adequadament aquestes persones. L’immigrat de Barcelona és molt diferent del que hi ha a comarques. Fora de Barcelona hi ha més porositat

Pel que fa a Barcelona, la integració és més difícil que a comarques i sobretot en municipis relativament petits. Malauradament hi ha una tendència a fer guetos o de relacionar-se entre iguals.

Sovint els negroafricans solen ser impermeables si no han d’encaixar diners, els africans es mostren molt nacionalistes, però poc patriotes. Abandonen el seu lloc d’origen per ingressar més diners

Com a exemple dic que l’uniques persones blanques acceptades són els seus superiors a l’empresa o lloc on treballen. Quan són fora no accepten els blancs a no ser que els siguin necessaris. En podríem dir d’això racisme ? Jo m’hi he trobat sovint

No trobareu massa persones d’aquesta classe fent de voluntaris per a una associació com la nostra perquè per explicar alguna seva han d’omplir la guardiola. Com que són minories, no poden o no saben com introduir-se a la societat, però els efectes són insignificants perquè la immigració negroafricana és potser la més minoritària

Tot això ho poden salvar els fills perquè van a col·legi amb la sort de trobar altres alumnes de diferents nacionalitats. És la teoria de les generacions