Africanisme

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 d’octubre de 2019

El Diccionari normatiu valencià defineix africanisme com la defensa dels interessos i dels valors culturals dels africans, especialment dels africans subsaharians, i l’estudi de tot allò que fa referència a Àfrica

Sóc per tant africanista. La meva experiència diu que quan visites un país africà és aconsellable tenir-ne una bona pistonada de coneixements. Això fa un diàleg més fluid.

Lligar caps amb africans del continent no és fàcil. S’han de disposar dots diplomàtiques per no trencar una relació

Els tres darrers presidents dels Estats Units d’Amèrica (Bush, Obama, Trump) s’aferren a la idea que el progrés ha de ser obra només d’africans. Sense saber si què és primer l’ou o la gallina, el resultat és que mots africans dediquen part del seu temps a aquesta pràxis endogàmica

Fa molts mesos que la SDRCA va emprendre contactes per un projecte conjunt amb l’Associació d’Universitats Africanes. Aquest diàleg ha aportat allò que hi pot haver en comú o separadament

És un exemple clar de cooperació internacional, però cal desenvolupar-lo durant un temps prudencial. L’interlocutor ha de tenir vocació de treball cooperatiu

No hi ha dubte que Àfrica va a més, però s’ha d’obviar el terme ajut a hores d’ara perquè no cal oblidar el terme fierté tan característic del món africà