2019

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 1 de gener de 2019

Recordem la figura d’Emmanuel, Jesús de Natzaret, el primer dia de gener

En l’islam, Issa (Jesús en ambient cristià) es considera com un dels missatgers de Déu i el Messies enviat per guiar al Poble d’Israel amb una nova escriptura: l’evangeli. Segons l’islam, s’ha de creure en Jesús (així com en tots els altres missatgers de Déu) com a requisit per ser musulmà. L’Alcorà esmenta Jesús 25 vegades més sovint, pel seu nom, que a Mahoma

Nativitat, retall de Nativitat de Nostre Senyor Jesucrist, es refereix a la nativitat de Jesús de Natzaret, la commemoració del seu naixement. És celebrada a la nit del 24 al 25 de desembre. En la litúrgia, la celebració de la Nativitat inaugura l’anomenat temps de Nadal. A Occident va començar a commemorar-a mitjan segle IV i es va celebrar per primer cop a Constantinoble l’any 379

L’Església ortodoxa fixa la Nativitat el dia 6 de gener, quan nosaltres celebrem els Reis. A l’islam també se celebra, però al 31 de desembre. Cal recordar que Nadal comença el 24 de desembre i s’acaba el 6 de gener

‘Isa o Issa ibn Mayriamn (Jesús, fill de Maria) és el nom alcorànic de Jesús de Natzaret, considerada per l’Islam com una de les seus profetes, i com Messien. Issa és un terme que apareix com la transcripció àrab del nom de Jesús en l’Alcorà i alguns àrabs cristians

La forma en què el present Alcorà Jesús està en agut contrast amb el credo desenvolupat per les esglésies cristianes des del primer Concili de Nicea i corrents cristians trinitaristes dels set Concilis Ecumènics.

Issa en l’Alcorà està més a prop de Natzarens, el moviment dels primers cristians que segueixen la particularitat d’ambdues creences i els dogmes del judaisme i la llei jueva alhora que reconeix el Messies en Jesús de Natzaret que diuen “servent de Déu”, creient en ell com en la seva humanitat en l’origen diví del seu missatge, però no el van reconèixer com a Déu.

Jesús de Natzaret, també conegut com Jesús, Crist o Jesucrist, és la figura central del cristianisme i una de les més influents de la cultura occidental. Segons l’opinió majoritàriament acceptada en mitjans acadèmics, basada en una lectura crítica dels textos sobre la seva figura, Jesús de Natzaret va ser un predicador jueu que va viure al començament del segle I a les regions de Galilea i Judea, i va ser crucificat a Jerusalem al voltant a l’any 30, sota el govern de Ponç Pilat.

Per a la majoria de les denominacions cristianes, és el Fill de Déu i, per extensió, l’encarnació de Déu mateix. La seva importància rau així mateix en la creença que, amb la seva mort i posterior resurrecció, va redimir el gènere humà. El judaisme nega la seva divinitat, que és incompatible amb la seva concepció de Déu. En l’islam, on l’hi coneix com Isa, és considerat un dels profetes més importants.

El que es coneix de Jesús procedeix quasi exclusivament de la tradició cristiana (encara que se li esmenta en fonts no cristianes), especialment de la utilitzada per a la composició dels evangelis sinòptics, redactats, segons opinió majoritària, uns trenta o quaranta anys, com mínim, després de la mort de Jesús.

La majoria dels estudiosos considera que mitjançant l’estudi dels evangelis és possible reconstruir tradicions que es remunten a contemporanis de Jesús, encara que existeixen grans discrepàncies entre els investigadors pel que fa als mètodes d’anàlisi dels textos i les conclusions que d’ells poden extreure

Font: wikipedia